voordekunst, voor de toekomst!

voordekunst, voor de toekomst!

Toekomstvisie voordekunst 2017 - 2020

2016 was een recordjaar voor voordekunst. We zijn gegroeid en er hebben wederom meer donateurs bijgedragen om culturele en creatieve projecten mogelijk te maken. Afgelopen jaar werd er maar liefst 54.830 keer gedoneerd waarmee 615 projecten succesvol zijn gefinancierd. Dit is 79% van het aantal projecten dat live heeft gestaan (778). In totaal is er € 4,2 miljoen bijgedragen aan de kunst, een groei van ruim 20% ten opzichte van 2015.

 

Voordekunst is de plek waar je talentvolle makers kunt ontdekken en verrast kan worden door cultuur, maar is tevens een kweekvijver voor het toekomstig mecenaat. 

We, het team van voordekunst en ik, danken hiervoor natuurlijk alle makers die met ons hebben samengewerkt. Ook zijn wij alle donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt zeer erkentelijk. Het is echter zeker op zijn plaats om de partners van voordekunst te bedanken. Zij spelen zowel voor ons als voor veel makers en instellingen op ons platform een belangrijkste rol. Zonder hun steun was dit mooie resultaat niet behaald. 

 

partners_vdk_2017

Onze partners 2016

Culturele basisinfrastructuur 

De fijnmazige culturele infrastructuur in Nederland is uniek en zorgt ervoor dat veel makers en instellingen überhaupt een kans krijgen zichzelf en hun werk te presenteren. Een platform als voordekunst zou niet kunnen bestaan zonder deze basis die de verschillende overheden en fondsen voor makers en instellingen hebben gelegd. Een groot deel van de projecten op voordekunst.nl wordt namelijk deels door de crowd en deels door fondsen en overige financiers gerealiseerd. De Nederlandse culturele infrastructuur maakt het dat instellingen en makers minder afhankelijk zijn van één bron van inkomsten. Het geeft ze de mogelijkheid te experimenteren, met bijvoorbeeld crowdfunding. 

Zonder betrouwbare, structurele basis, zal het mecenaat nooit verder bloeien. 

Het berust dan ook op een misverstand om te stellen dat bezuinigingen op rijksuitgaven voor kunst en cultuur leiden tot meer investeren vanuit private bronnen. Integendeel. Zonder betrouwbare, structurele basis, zal het mecenaat nooit verder bloeien. 

Vliegwiel

Bij voordekunst ervaren we dit in de praktijk. We werken samen met verschillende fondsen en financiers in een matched crowdfunding constructie. Dit houdt in dat zij actief bijdragen aan projecten op voordekunst.nl. Met resultaat. Van deze matchfundingsprojecten, is het slagingspercentage zelfs 92%. De steun van een traditionele financier wekt vertrouwen, vooral bij een publiek dat niet eerder heeft gegeven. De donaties die gedaan zijn door onze partners zijn verdrievoudigd door het publiek (gemiddeld 25% partnerbijdrage, 75 'crowd'). Hier ligt mijns inziens dan ook een belangrijke taak voor de overheid: vertrouwen uitspreken in de cultuursector. Wanneer de overheid een stabiele basis faciliteert en het geven stimuleert, kan de sector zelf aan de slag. Met een aansprekende call to action en een duidelijke vraag kan het publiek overtuigd worden bij te dragen. 

Van de matchfundingsprojecten, is het slagingspercentage zelfs 92%

Van eenmalige donatie naar solide relatie 

Te vaak zien we bij voordekunst dat makers en instellingen na een succesvolle campagne niets meer van zich laten horen. Hierdoor keren donateurs niet meer terug en bouw je als maker geen relatie op met je publiek. De meest korte samenvatting van onze toekomstvisie 2017 - 2020 luidt dan ook ‘van eenmalige donatie naar solide relatie’. Als platform willen we ons nog meer profileren als dé plek waar het publiek op de meest laagdrempelige manier in aanraking kan komen met kunstenaars en kunstinstellingen. Voordekunst is de plek waar je talentvolle makers kunt ontdekken en verrast kan worden door cultuur, maar is tevens een kweekvijver voor het toekomstig mecenaat. Daar zetten we ons voor in de komende jaren. 

De donaties door onze partners zijn verdrievoudigd door het publiek

Dit doen we niet alleen. We werken waar mogelijk samen met verschillende stakeholders. Denk hierbij aan het kunstvakonderwijs (daar zou het denken over de rol van publiek nog een veel grotere plek in moeten nemen) tot brancheverenigingen en van culturele festivals tot mediapartners. Meer over onze ambities is te lezen in Voor de toekomst!, de toekomstvisie 2017 - 2020. In ons activiteitenplan 2017 lees je meer over concrete acties voor dit jaar. 

Schermafdruk_2017-01-17_16.41.53

© 2020