VSBfonds

De Nieuwe Maker

Onder "nieuwe makers" verstaan we makers die bezig zijn met het (zo goed mogelijk) ontwikkelen van hun artistieke product en die vervolgens publiek aan hun product willen verbinden. Het gaat om de positionering en de profilering van deze makers die daarbij een ondernemende houding aannemen. Daarmee weten ze een breed publiek te bereiken en dit publiek aan zichzelf en aan het product/de presentatie te binden.

Het gaat hier om de eerste stap van een maker die zich toont aan een groter publiek of iemand die al stappen heeft gezet in het Nederlandse podiumkunstenveld. Denk hierbij aan makers die recentelijk zijn afgestudeerd aan een kunstvakopleiding of autodidacten met een bijzonder initiatief.

VSBfonds heeft ervoor gekozen alleen die makers te steunen die niet langer dan drie jaar als maker actief zijn, op het moment dat de aanvraag bij voordekunst wordt ingediend. Dit betekent ook dat de nieuwe maker wel langer als uitvoerder actief mag zijn.

Wie kan een aanvraag indienen? Nieuwe makers kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. En het project mag in vast dienstverband plaatsvinden, als wel projectmatig.

Beoordelingscriteria De volgende criteria zijn belangrijk: - De maker mag niet langer dan drie jaar actief zijn op het moment dat de aanvraag bijvoordekunst wordt ingediend; - Het project moet aantoonbaar publieksgericht zijn. De maker maakt het publiek enthousiast en het publiek wordt overtuigd van de kwaliteit van het project en de noodzaak van realisatie ervan; - De projecten vinden plaats in Nederland en de financiële ondersteuning wordt aangevraagd door een natuurlijk of rechtspersoon die in Nederland gevestigd is; - Projecten met een politieke of religieuze doelstelling ondersteunen wij niet.

Hoe vraag ik aan? Wilt u een aanvraag ‘nieuwe maker’ indienen, doedat dan via info@voordekunst.nl. Een aanvraag kan niet rechtstreeks bij VSBfonds ingediend worden, deze zal niet in behandeling genomen worden.

Contact Al het contact verloopt via voordekunst. Heeft u vragen over hoe u een aanvraag moet indienen en/of aanpassen? Wilt u weten of uw project geschikt is voor crowdfunding of heeft u een vraag over het verloop van uw project, neem dan contact op met info@voordekunst.nl

© 2016