Team en bestuur voordekunst

Het team

Team voordekunst bestaat uit de volgende medewerkers (fotografie Jan Dirk van der Burg):

Kristel Casander

Directeur

[email protected]

zij / haar

LinkedIn

Alyssa Mahler

Projectmanager

[email protected]

zij / haar

LinkedIn

Michelle van Doorn

Marketeer

[email protected]

zij / haar

LinkedIn

Nick Waelbers

Projectbegeleider voordekunst

[email protected]

hij / hem 

LinkedIn

Stefan Slok

Projectbegeleider voordekunst

[email protected]

hij / hem

LinkedIn

Mies Koppelmans

Projectbegeleider voordekunst

[email protected] 

die / hen

LinkedIn

Maud Dik

Crowdfundingexpert Creative Funding 

[email protected]

zij / haar

LinkedIn

Jeltje Hillen

Projectmanager voordekunst

[email protected]

zij / haar

LinkedIn

Het bestuur

Het bestuur van Stichting voordekunst bestaat uit de volgende leden:

Marc Oosterhout

Voorzitter

Brandconsultant 

 

 

Hans van Hooren

Penningmeester

Zelfstandig adviseur

 

 

Diederik Hoekstra

Algemeen Bestuurslid

Hoofd afdeling Publiek & Marketing VPRO

 

 

 

Ismay Dotinga

Algemeen bestuurslid

Freelance creative strategist & illustrator

Marjolijn Masselink

Algemeen bestuurslid

Sociaal ondernemer

   

 

 

Wouter van der Hoog

Algemeen bestuurslid

Design consultant

 

   

 

 

Het bestuur van voordekunst is onbezoldigd. Het bestuur volgt de Richtlijnen Governance Code Cultuur en hanteert de uitgangspunten van Goede Doelen Nederland. Het bestuur van Stichting voordekunst heeft kennisgenomen van de Code Goed Bestuur voordekunst en kent een Rooster van aan- en aftreding. Met de directeur is een Directiestatuut overeen gekomen.

Colofon

Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copywriter: Tanja Terstappen

Fotografie: Jan Dirk van der BurgJordi Huisman, Catharina Gerritsen, Michael Floor en Roderik Rotting

Huisstijl: Vruchtvlees

Online partner: Digital Natives

Voordekunst is mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun vanuit de Regeling Innovatie Cultuuruitingen 2009 van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

 

voordekunst is lid van Goede Doelen Nederland en is een CBF erkend goed doel sinds 2016.

© 2024