Team en bestuur voordekunst

voordekunst is ontstaan in 2010 als een initiatief van Amsterdams Fonds voor de Kunst. Sinds 1 juli 2011 is voordekunst een zelfstandige stichting.

Het Team

Het team van voordekunst bestaat op dit moment uit de volgende medewerkers:

Team voordekunst 2016 2e helft
Fotografie: Roderik Rotting (bovenste 2 rijen) en Michael Floor (onderste rij)

Van links naar rechts, boven naar beneden:

Roy Cremers, Directeur, roy@voordekunst.nl

Kristel Casander, Relatiemanager Individuele Makers en Particulieren, kristel@voordekunst.nl

Michiel Bos, Relatiemanager Instellingen en Bedrijven, michiel@voordekunst.nl

Jelle Agema, Marketeer, jelle@voordekunst.nl

Alyssa Mahler, Projectmedewerker, alyssa@voordekunst.nl

Winona Verlinden, Projectassistent, winona@voordekunst.nl

Daniëlle Uleman, Projectassistent, danielle@voordekunst.nl

Joshka Landsheer, Projectassistent, joshka@voordekunst.nl

(nog niet op de foto)
Sarai Leander, Projectassistent, sarai@voordekunst.nl

Het bestuur

Het bestuur van Stichting voordekunst bestaat uit de volgende leden:

Bestuur Stichting voordekunst
Bestuur Stichting voordekunst. Fotografie: Roderik Rotting

Op de foto van links naar rechts, boven naar beneden

Marloes Krijnen, Voorzitter  Directeur Foam Fotografiemuseum Amsterdam

Felix Hillen, Penningmeester  Managing Director van The Student Hotel

Bert Boer, Secretaris  Directeur-bestuurder Rijksmuseum Muiderslot

Kiki Bakker, Algemeen bestuurslid, Campagnestrateeg VVD

Marjolijn Kamphuis, Algemeen bestuurslid, Eigenaar en creatief directeur OK GO

Het bestuur van voordekunst is onbezoldigd. Het bestuur volgt de Richtlijnen Governance Code Cultuur en hanteert de uitgangspunten van Goede Doelen Nederland. Het bestuur van Stichting voordekunst heeft kennisgenomen van de Code Goed Bestuur voordekunst en kent een Rooster van aan- en aftreding. Met de directeur is een Directiestatuut overeen gekomen.

Colofon

Het platform wordt mede mogelijk gemaakt door:

Copywriter: Tanja Terstappen

Fotografie: Jordi Huisman, Catharina Gerritsen, Michael Floor en Roderik Rotting

Huisstijl: Vruchtvlees

Online partner: Digital Natives

Voordekunst is mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun vanuit de Regeling Innovatie Cultuuruitingen 2009 van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Stichting voordekunst heeft een culturele ANBI status, klik hier voor meer informatie.

© 2017