Werken bij voordekunst

Kom je bij ons werken? Hier vind je alle vacatures!
vacatures

Vacatures op voordekunst

Het bestuur van voordekunst zoekt een secretaris

Bestuursleden van Stichting voordekunst zijn constructief kritisch en dragen onafhankelijk bij aan de besluitvorming, zonder tegenstrijdig belang. Voordekunst is op zoek naar een secretaris met een cultureel-maatschappelijk profiel dat het bestuur van voordekunst komt versterken.

Bestuur-directiemodel 

Het bestuur van Stichting voordekunst is een bestuur op afstand. De belangrijkste drie doelen van het bestuur zijn: representeren, adviseren en controleren. Het bestuur is eindverantwoordelijk, maar delegeert de beleidsvorming, dagelijkse leiding en uitvoerende werkzaamheden middels een directiestatuut aan de directie. Dit is momenteel Kristel Casander. Naast het directiestatuut en de oprichtingsstatuten kent de stichting een Code Goed Bestuur voordekunst waarin de belangrijkste onderdelen van de Governance Code Cultuur en de daaraan gerelateerde Fair Practice Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit zijn verwerkt. 

In verband met het aftreden van onze huidige secretaris zoeken wij idealiter per oktober 2021 een nieuwe kandidaat. 

De secretaris van voordekunst

• Heeft een cultureel-maatschappelijk profiel

• Is werkzaam in de cultuursector als maker of heeft een groot netwerk van makers.

• Is goed op de hoogte van het recente cultuurbeleid en heersende maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze expertise in om voordekunst verder te brengen in haar ontwikkeling.

• Kan de doelstellingen van voordekunst vertalen naar het culturele veld en houdt als bestuurslid de belangen van makers (en instellingen) in het oog.

• Is een kritische en constructieve sparring partner voor de directeur, met name waar het gaat om de begeleiding van makers (en instellingen).

• Zorgt in samenspraak met directeur en voorzitter voor een efficiënte planning van de vergaderingen en de interne communicatie tussen bestuursleden.

 

Algemene verwachtingen van bestuursleden

•  Interesse in het hele organisatieproces is voorwaarde, specifieke expertise noodzaak. Onze bestuursleden hebben een brede belangstelling, goed inzicht in maatschappelijke verhoudingen en affiniteit met innovatieve businessmodellen voor de cultuursector. Onze bestuursleden onderschrijven de doelstellingen, missie en ambitie van Stichting voordekunst en zijn bereid hun tijd en netwerk in te zetten. 

• Zijn ten minste drie keer per jaar aanwezig bij de vergaderingen.

• Zijn tussen de vergaderingen door ook beschikbaar voor het geven van (gevraagd en ongevraagd) advies.

• Zijn eindverantwoordelijk voor de jaarrekeningen.*

• Representeren de doelen en waarden van stichting voordekunst (zowel vertegenwoordigen als actief uitdragen).

• Hebben een relevant netwerk, en zijn bereid om dit netwerk in te zetten ten behoeve van de organisatie.

• Hebben algemene bestuurlijke kwaliteiten en kunnen ontwikkelingen binnen de maatschappij koppelen aan de beleidsuitgangspunten van voordekunst.

• Hebben een relevant denk- en werkniveau.

• Zijn onafhankelijk, zonder tegenstrijdig belang.

* Jaarrekeningen worden uitbesteedt aan een externe accountant en zijn onderdeel van de jaarverslagen, die door de directeur worden gemaakt. Het bestuur hoeft de jaarrekening dus alleen nog te controleren.

 

Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd en mogen hierna nog maximaal één keer drie jaar benoemd worden. Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen tijdens reguliere bestuursvergaderingen. 

Het bestuur van Stichting voordekunst bestaat momenteel uit drie leden, dit zijn: 

• Voorzitter, Denise de Boer

• Penningmeester, Hans van Hooren

• Algemeen bestuurslid, Kiki Bakker (komt vacant september)

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. 

 

In verband met het aftreden van onze huidige secretaris zoeken wij idealiter per oktober 2021 een nieuwe kandidaat. De eerst volgende vergadering vindt plaats in december op het kantoor van voordekunst, Brouwersgracht 266-1 in Amsterdam. 

Heb je interesse in deze functie? Je kunt dit kenbaar maken door te mailen naar [email protected] met een motivatie en een bijgevoegd CV of verwijzing naar een LinkedIn profiel. Dit kan tot en met 14 september.

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze functie?  Je kunt deze stellen via [email protected]

Wil je niets missen? Volg ons dan via Facebook, Instagram of LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Houd onze Facebookpagina en nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe vacatures, stageplekken en meer.
© 2022