Team voordekunst

Team voordekunst oktober 2016 Van links naar rechts, boven naar beneden:

Roy Cremers Directeur roy@voordekunst.nl

Kristel Casander Relatiemanager Individuele Makers en Particulieren kristel@voordekunst.nl

Michiel Bos Relatiemanager Instellingen en Bedrijven michiel@voordekunst.nl

Jelle Agema Marketeer jelle@voordekunst.nl

Alyssa Mahler Projectmedewerker alyssa@voordekunst.nl

Winona Verlinden Projectassistent winona@voordekunst.nl

Daniëlle Uleman Projectassistent danielle@voordekunst.nl

Joshka Landsheer Projectassistent joshka@voordekunst.nl

Fotografie: Roderik Rotting en Michael Floor (Winona Verlinden, Daniëlle Uleman en Joshka Landsheer)

Bestuur

Het bestuur van Stichting voordekunst bestaat uit de volgende leden: (Op de foto van links naar rechts, boven naar beneden)

Marloes Krijnen Voorzitter Directeur Foam Fotografiemuseum Amsterdam

Felix Hillen Penningmeester Managing Director van The Student Hotel

Bert Boer Secretaris Directeur-bestuurder Rijksmuseum Muiderslot

Kiki Bakker Algemeen bestuurslid Campagnestrateeg VVD

Marjolijn Kamphuis Algemeen bestuurslid Eigenaar en creatief directeur OK GO

Het bestuur van voordekunst is onbezoldigd. Het bestuur volgt de Richtlijnen Governance Code Cultuur en hanteert de uitgangspunten van Goede Doelen Nederland. Het bestuur van Stichting voordekunst heeft kennisgenomen van de Code Goed Bestuur voordekunst en kent een Rooster van aan- en aftreding. Met de directeur is een Directiestatuut overeen gekomen.

Fotografie: Roderik Rotting

© 2016