Voordekunst kiest: My Maasai

Voordekunst kiest: My Maasai

 "Bij de meeste van mijn projecten werk ik samen met mensen die anders over het hoofd worden gezien, of waar een cliché-voorstelling van is. Samen met hen probeer ik vaak met humor een nieuw beeld neer te zetten".  De Maasai nemen een bijzonder plekje in op de lijst van Jan Hoek’s oeuvre. Het is tijd dat zij gezien en gehoord worden in al hun complexiteit en realiteit. 

Het werk van Jan duikt regelmatig op in de Amsterdamse scene, waar hij voornamelijk exposeert met fotografie.  Zo is hij al te zien geweest in Foam en Het Scheepvaartmuseum.

Jan doet graag verhaal voor unieke personen en groepen, wat maakt dat hij interessante, onconventionele mensen en dingen tegenkomt en vastlegt.

New_Ways_Of_Photographing_The_New_Masai_-_Maria Eerder werk van Jan Hoek, uit de serie New ways of photographing the new Masai

Voor de Maasai, Jan’s huidige project, ligt de aanleiding bij zijn eigen ervaring met deze bijzondere groep mensen.

"Ik zag dat we hier enkel foto's van Maasai zien die springen in de natuur, terwijl ik in de stad juist allemaal coole Maasai-rappers zag."

Jan Hoek: “Ik heb een tijdje in Tanzania gewoond en woonde daar in de hoofdstad Dar Er Salaam. Ik zag daar een hoop Maasai en toen ik terugkwam in Nederland zag ik dat we hier enkel foto's van Maasai zien die springen in de natuur, terwijl ik in de stad juist allemaal coole Maasai-rappers zag en jongens die hun traditionele rode doeken combineerden met de nieuwste Nikes."

Dit clichébeeld schreeuwde om verheldering en een eerste publicatie, New ways of photographing the new Masai, lag al snel op de plank.

 

Betrekking lokale fotografen

Na dit eerste boek wilde Jan verder gaan met en in dit project. Hoe kon het beter? Het bleef een werk dat vanuit zijn eigen Westerse perspectief was weergegeven.  

De tijd leek rijp om de volgende stap te zetten en lokale fotografen te gaan betrekken bij de het vastleggen van de Maasai. Enerzijds om een ander, interessant beeld schetsen van deze diverse groep mensen, anderzijds om de fotografie van Oost-Afrikaanse kunstenaars onder het publiek te brengen.

"Wij moeten ervoor zorgen dat hun beelden ook echt gezien worden."

De fotografen die aan 'My Maasai' hebben meegewerkt hadden ieder een verschillende achtergrond en invalshoek, waardoor beelden tot stand zijn gebracht die je als buitenstaander nooit had kunnen schieten.

 

 De publicatie

Natuurlijk is een prominent doel het ter discussie stellen van het achterhaalde beeld omtrent de Maasai. Er is echter iets wat voor Jan misschien nog wel belangrijker is.

"Ik wil mensen graag laten zien dat we inmiddels echt wel wat meer ruimte moeten vrij maken om Afrikaanse fotografen hun eigen onderwerpen te laten fotograferen. Dat doen ze natuurlijk allang, maar wij moeten ervoor zorgen dat hun beelden ook echt gezien worden."

My_Maasai_2 Foto door Sarah Waiswa

De crowdfundingcampagne voor de publicatie van ‘My Maasai’ loopt nog tot 27 september 2017, dus doe nu een donatie en bemachtig een exemplaar! Het bedrag dat boven de 100% wordt opgehaald wordt gebruikt voor de distributie van de publicatie in Afrika, en misschien zelfs voor een tweede uitgave. Het boek zal ook gepresenteerd worden op Lagos Photo, een belangrijk fotofestival in Afrika. 

© 2024