Nieuwe partners voor jouw project: Cultuurfonds Almere en Mondriaan Fonds

Nieuwe partners voor jouw project: Cultuurfonds Almere en Mondriaan Fonds

Meer financieringsmogelijkheden voor Almeerse cultuursector door samenwerking (v.l.n.r.: Roy Cremers – Voordekunst, Jan-Melle Liscaljet – Cultuurfonds Almere)

Goed nieuws voor mensen die een crowdfundingcampagne willen beginnen! Voordekunst heeft sinds deze maand weer nieuwe partners erbij die actief bijdragen aan mooie campagnes: Cultuurfonds Almere en het Mondriaan Fonds.

"Crowdfunding is meer dan alleen financiering," zegt cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere . "Het gaat vooral ook om marketing en ambassadeurschap. Voordekunst ondersteunt en begeleidt de cultuurmakers daarbij."

Cultuurfonds Almere draagt tot 40% van het doelbedrag bij aan campagnes op voordekunst met een aantoonbare link met Almere. Hier hoeft een maker tijdens een campagne op voordekunst niets extra voor te doen, net als bij andere matchfundingpartners.

Het doel van het cultuurfonds is om op deze manier cultuurinitiatieven te ondersteunen die  een waardevolle toevoeging voor het cultuurklimaat van Almere zijn.  “Naast onze eigen financieringsmogelijkheden willen wij cultuurmakers in Almere ook graag andere vormen van financiering bieden. Zo kunnen we de Almeerse cultuursector nog verder stimuleren.” 

 

Mondriaan Fonds: Stimuleringsbijdragen

Het Mondriaan Fonds gaat bijdragen aan campagnes door makers en instellingen op het gebied van beeldende kunst (en erfgoed). Ze doen dit onder de noemer: Stimuleringsbijdrage.

Het Mondriaan Fonds draagt 20 procent van het benodigde bedrag (met een maximum van 2.000 euro) bij aan geselecteerde projecten die bij voordekunst een crowdfundcampagne zijn gestart. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is voorwaardelijk: alleen wanneer de maker of instelling er in slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd. Belangrijkste doelstellingen van dit pilotproject zijn het stimuleren van ondernemerschap van makers en instellingen extra te prikkelen en vertrouwen te wekken bij potentiële donateurs om te geven. Op deze manier wordt het draagvlak voor kunst en cultuur extra vergroot.

Lees hier meer.

‘voordekunst is uitgegroeid tot een interessant platform voor crowdfunding waarvan kunstenaars, instellingen en het publiek volop profiteren. Dit sluit goed aan bij de gedachte van het Mondriaan Fonds dat draagvlak voor projecten belangrijk is.’

Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds

 

Matchfunding

Vanaf 1 maart komen creatieve initiatiefnemers uit Almere, of projecten die plaatsvinden in Almere, op het platform van voordekunst in aanmerking voor steun van het cultuurfonds. Cultuurfonds Almere is hierbij ‘matchfunder’: ze draagt maximaal 40% van het doelbedrag bij. Is de crowdfundingcampagne van een project niet succesvol, dan komt ook de bijdrage van Cultuurfonds Almere te vervallen. Het doel van deze ‘matchfunding’ is dat andere gevers extra worden gestimuleerd om ook bij te dragen. Op deze manier werkt voordekunst al enkele jaren succesvol samen met verschillende financiers.

 

"Crowdfunding is de meest concrete manier om ondernemerschap te stimuleren; als maker word je gestimuleerd na te denken over wie je doelgroep is en vooral, waarom iemand zou bijdragen aan jouw project."

– Roy Cremers, directeur voordekunst

 

Partners

Naast deze samenwerking werkt Stichting voordekunst samen met Amsterdams Fonds voor de Kunst, Kunstraad Groningen, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 1818, VSBfonds, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Holland, Provincie Gelderland, De Cooperatie, Mister Motley, Keunstwurk Fryslân, Provincie Limburg, Mondriaan Fonds en Bankgiro Loterij Fonds.

Hier lees je meer over matchfunding partners van voordekunst.

 

Stuur je idee in

Initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in crowdfunding kunnen hun idee insturen om te zien of het project geschikt is om een crowdfundingcampagne op te zetten. Binnen 2 dagen reageert een expert van voordekunst met tips

 

© 2024