Stichting Stokroos

partner voordekunst

 

Stichting Stokroos streeft naar een samenleving waarin beeldend kunstenaars, vormgevers en ontwerpers een prominente rol spelen. De stichting wil de ontwikkeling van deze doelgroep mogelijk maken en een springplank zijn voor veelbelovend talent. De belangstelling gaat uit naar projecten waarbij traditie en vernieuwing een verrassend samenspel aangaan. Daarnaast willen wij samenwerkingsverbanden tussen makers, culturele instellingen of vertegenwoordigers uit andere sectoren steunen en initiëren.

Wij steunen

  • Culturele projecten die vallen onder bijzondere publicaties door kunstenaars of ontwerpers: kunstpublicaties, fotoboeken, podcast, geluidspublicaties, graphic novels. Uitgesloten zijn monografische publicaties, biografische publicaties, catalogi, projectgebonden publicaties, kunsthistorische publicaties.

  • Projecten die niet op een andere wijze door Stichting Stokroos financieel worden ondersteund

  • Projecten van professioneel werkzame beeldend kunstenaars en ontwerpers, wonend en werkend in Nederland.

''We willen graag bijdragen aan projecten die een betekenisvolle impuls geven aan de ontwikkeling van makers. In veel voorkomende gevallen zijn kunstenaarspublicaties daarvoor cruciaal. De afgelopen periode signaleerden we een duidelijke toename in het aantal publicaties dat kunstenaars en ontwerpers willen maken, maar ook een verbreding in de benadering van wat een kunstenaarspublicatie kan zijn. Het gaat niet langer om een klassiek boek, maar vaak ook om vinyl, podcasts, graphic novels en andere nieuwe vormen. Met de samenwerking met Voordekunst willen we kunstenaars en ontwerpers een extra steuntje in de rug geven en als privaat fonds samen met het publiek optrekken bij de financiering van dergelijke experimentele en bijzondere publicaties.”

Joost Vrieler, directeur Stichting Stokroos

Heb jij een goed idee?
Wij denken graag mee!

Stuur jouw idee in

Geheel vrijblijvend, je ontvangt binnen twee werkdagen advies!

Lees meer over de samenwerking en crowdfunding

‘’We willen de donateurs bedanken voor hun steun. Samen hebben samen iets moois mogelijk gemaakt!’’

- Een instelling op voordekunst

''Samen met matchfundingpartners zorgt voordekunst er voor dat je je als maker kunt bezighouden met wat echt belangrijk is''

- Matchfundingpartner voordekunst

‘’Een van de belangrijkste voordelen van voordekunst zijn de contacten met provincies, gemeenten en fondsen''

- Een maker op voordekunst

© 2022