Fiscale voordelen (ANBI)

Omdat voordekunst de creatie van kunst en cultuur stimuleert, zijn we door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI: ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit brengt tot en met 2018 belastingvoordeel met zich mee voor onze donateurs en projectmakers.

Donaties via Stichting voordekunst kunnen belastingvoordeel opleveren voor bedrijven én particulieren. Donaties die binnen bepaalde regels vallen mag je namelijk aftrekken van het bedrag waarover je inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt. Geven aan de kunst wordt op deze manier wel erg aantrekkelijk!

Op welke donaties is dit voordeel van toepassing? Het belastingvoordeel geldt alleen voor donaties waar géén of slechts een symbolische tegenprestatie tegenover staat (dit wordt ook wel een gift genoemd). In andere gevallen, wanneer er dus een grotere tegenprestatie wordt geboden, is er sprake van verkoop of sponsoring. Het is ook mogelijk om een donatie te doen die deels bestaat uit een gift en deels uit verkoop.

Particulieren Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt dat je je gift 1,25 keer mag aftrekken van het bedrag waarover je belasting moet betalen. Bij een gift van € 100 is dat dus € 125.

Er bestaat een onder- en bovengrens voor eenmalige giften. Uitsluitend het deel van je totale giften dat méér is dan 1% van je drempelinkomen (met een minimum van € 60), komt in aanmerking voor belastingaftrek. Het maximum is vastgesteld op 10% van je drempelinkomen. Je drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek.

Voor giften aan een Culturele ANBI (zoals voordekunst) wordt dit verhoogd met het bedrag van de verhoging (de extra 25%) met een maximum van € 1.250. De extra aftrek per jaar is dus maximaal 10% van je drempelinkomen + €1.250.

Verschillende belastingschalen maken het nog aantrekkelijker om te geven aan culturele instellingen:

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 100 kost dan € 58,75. Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 100 kost dan € 47,50. Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 100 kost dan slechts € 35.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Bedrijven Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen geldt dat een gift 1,5 keer in aftrek mag worden gebracht. Bij een gift van € 1.000 kan dus € 1.500 worden afgetrokken. Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150% een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Er kan dus maximaal € 2500 extra van het bedrag voor vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten. Ook bedrijven die geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen, kunnen daar gebruik van maken. Sinds 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst zijn, met een maximum van € 100.000. Bedrijven moeten hiervoor dan wel een factuur ontvangen van Stichting voordekunst.

Verschillende belastingschalen maken het aantrekkelijker voor bedrijven om te geven aan culturele instellingen:

Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 kost dan maar € 700. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 kost dan maar € 625.

Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Factuur/kwitantie Een factuur of kwitantie van voordekunst is altijd nodig om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Deze documenten zijn na succesvolle financiering van het project op te vragen of voor bedrijven op voorhand beschikbaar op aanvraag. De einddatum van een crowdfundingproject is leidend voor het verstrekken van een kwitantie. De gift wordt altijd gerekend in het boekjaar van de einddatum van het project.

België Stichting voordekunst werkte eerder samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek onder de naam Boekensteun.be. Voor donaties aan deze projecten is het mogelijk om via de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest (bewijsdocument) te krijgen. Meer informatie: www.boekensteun.be.

Meer informatie over donaties aan Culturele ANBI's vind je op Daargeefjeom.nl. Bekijk hier de vereiste ANBI-gegevens van Stichting voordekunst.

© 2016