Penelope's Bed

een project van Othilia Verdurmen — Nederland
Penelope's Bed

Beleef Odysseus' fantastische zeereis en Penelope's trouw aan haar diepste droom mee in gigantische insta...

Othilia  Verdurmen
Othilia Verdurmen
Beeldend kunstenaar

Ik maak grote multimediale installaties die worden getoond in musea. Er worden intensieve educatieve programma's aan gekoppeld.

  • Afgelopen

    Je kunt niet meer doneren

© 2024