Buxtehude - the Manuscript Sonatas

een project van Ensemble Fantasticus — Mijnsheerenland, Nederland
Buxtehude - the Manuscript Sonatas

Ensemble Fantasticus vraagt hulp om de Manuscript Sonatas van Dietrich Buxtehude op te nemen.

Ensemble Fantasticus
Ensemble Fantasticus
Viola da Gamba

Prize-winning viola da gamba player equally at home in scholarly baroque music and heavy-metal. “Intensely expresive, highly dramatic.”

2 projecten gesteund

doneer nu

doneer gemakkelijk met de app van jouw bank

 • Elk bedrag te doneren vanaf €10

  Geen transactiekosten

  Doneer openbaar óf anoniem

 •   Tip € 50 of meer
  Lübecker Ratsmusiker

  You belong to the most elite group of musicians in the North German city of Lübeck, To honour this, you will receive access to an exclusive online performance of Ensemble Fantasticus performing the Manuscript Sonatas. Je behoort tot de meest elitaire groep muzikanten in de Noord-Duitse stad Lübeck. Om dit te eren, krijg je toegang tot een exclusief online optreden van Ensemble Fantasticus die de Manuscript Sonates uitvoert.

 • € 15 of meer
  Helping hand

  Thanks for this help, it makes us feel really happy and supported! Please enjoy our recording when it is released on streaming services etc. Bedankt voor deze hulp, we voelen ons er heel gelukkig en gesteund door! Veel plezier met onze opname wanneer deze wordt uitgebracht op streamingdiensten enz.

 • € 30 of meer
  Organ-Stop Puller

  Thanks to your very gernerous help, we'd like to repay you by sending you the finished CD *Unfortunately only available for addresses within mainland Europe. Dankzij uw zeer genereuze hulp willen we u graag terugbetalen door u de voltooide cd te sturen. *Helaas alleen beschikbaar voor adressen binnen het vasteland van Europa.

 • € 80 of meer
  Stadtpfeifer

  You are a big supporter of Ensemble Fantasticus! Thanks to your generosity we will send you the finished CD (mainland Europe) as well as access to an online concert. Je bent een groot voorstander van Ensemble Fantasticus! Dankzij uw vrijgevigheid sturen we u de voltooide cd (vasteland Europa) en toegang tot een online concert.

 • € 100 of meer
  City Organist

  The deep kindness you have shown us gives us the confidence to carry on exploring, performing and recording this beautiful music. You will receive a CD as well as access to an online performance of this music. De diepe vriendelijkheid die je ons hebt getoond, geeft ons het vertrouwen om door te gaan met het verkennen, uitvoeren en opnemen van deze prachtige muziek. Je ontvangt een cd en toegang tot een online uitvoering van deze muziek.

 • Geen tegenprestatie

  Ik wil dit project graag steunen en hoef hiervoor geen tegenprestatie te ontvangen

© 2023