Provincie Groningen

draagt tot wel 25% bij aan campagnes uit de provincie Groningen.
Provincie Groningen voordekunst
Provincie Groningen voordekunst

De provincie Groningen levert een bijdrage  aan culturele projecten die gebruikmaken van crowdfunding via voordekunst.nl. Met de bijdrage aan crowdfunding wil de provincie kunstenaars en culturele instellingen stimuleren om gebruik te maken van deze manier van fondsenwerving en particulieren oproepen om hieraan bij te dragen. Tot nu toe hebben al tientallen Groningse makers en instellingen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van voordekunst.nl. Volgens de provincie is crowdfunding een manier om het publiek meer te betrekken bij culturele projecten. 

Voorwaarden
De Kunstraad Groningen verleent namens de provincie en de gemeente Groningen subsidies op het gebied van kunst en cultuur en werkt samen met de Stichting voordekunst. De Kunstraad toetst of de projecten van Voordekunst voldoen aan de voorwaarden van de provincie. Voorwaarde voor de bijdrage van de provincie is dat het gaat om projecten van Groningse initiatiefnemers of projecten die plaatsvinden in Groningen. De projecten mogen niet al op een andere manier van de provincie Groningen subsidie hebben ontvangen. De provincie draagt maximaal 25 procent van het benodigde bedrag bij.

© 2021