Cultuurfonds Almere

draagt tot wel 40% bij aan campagnes uit Almere,
Almere voordekunst
Almere voordekunst

Cultuurfonds Almere is een cultureel financieringsfonds voor Almere en de Almeerse cultuursector. Het fonds fungeert als aanjager van een sterkere cultuursector met een brede basis. Dit doet het fonds enerzijds door sectorvorming en samenwerking te bevorderen. Anderzijds door te investeren in ondernemerschap, innovatie, talent en creativiteit.

 

Cultuurfonds Almere stelt de volgende criteria aan projecten om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage via Voordekunst.

1. Het project heeft een artistiek uitgangspunt
2. Het project heeft direct Almeers belang en/of de maker woont in Almere
3. Het project heeft een onderscheidende en toegevoegde waarde voor Almere
4. Uit het plan moet blijken dat de projectmaker beschikt over de vaardigheid om een kwalitatief resultaat te realiseren
5. Het project moet aantoonbaar publieksgericht zijn
6. De financiële bijdrage van Cultuurfonds Almere staat in verhouding tot het in totaal via crowdfunding te verwerven bedrag en is maximaal 40%.
7. Er wordt minimaal 50% van het doelbedrag door het publiek gefinancierd.

Extra voorwaarden

Naast de door Voordekunst en Cultuurfonds Almere gehanteerde criteria zijn de volgende uitgangspunten van toepassing bij het toewijzen van een bijdrage uit dit budget:

1. Projectmakers kunnen slechts eenmaal een bijdrage van Cultuurfonds Almere voor een project ontvangen. Een projectmaker met een reeds toegekende bijdrage van Cultuurfonds Almere kan zich wel ook melden bij Voordekunst met een project, maar kan in dat geval geen gebruik maken van het geoormerkte Cultuurfonds Almere budget.

2. De projectmaker stelt Cultuurfonds Almere tijdig op de hoogte van presentatiedata van projecten waaraan een bijdrage is verleend, via [email protected]

3. Cultuurfonds Almere ontvangt minimaal twee uitnodigingen voor het bijwonen van de presentatie.

4. De projectmaker verplicht zich om op alle promotionele uitingen te vermelden, dat het project mede mogelijk is gemaakt dankzij een bijdrage van Cultuurfonds Almere. Ook moet waar mogelijk het Cultuurfonds Almere logo worden gebruikt. De perskit is te downloaden via: www.cultuurfondsalmere.nl/vraag-hulp

5. Cultuurfonds Almere behoudt zich het recht om publiciteit te geven aan de door Cultuurfonds Almere verstrekte steun.

© 2022