ANBI gegevens

Stichting voordekunst

RSIN-nummer: 823132213 Kamer van Koophandel Amsterdam, 511 75 614 IBAN: NL37ABNA0595298206 (niet gebruiken om projecten te ondersteunen) BIC: ABNANL2A

Nicolaas Witsenstraat 5 1017ZE Amsterdam T +31 (0)20 233 7019 E info@voordekunst.nl

Doelstelling De Stichting heeft ten doen het in het algemeen belang verschaffen van een platform binnen de culturele sector waarop aanbieders, afnemers en financiers van kunstprojecten en kunstuitingen elkaar vinden en tot een gemeenschappelijk financierings- en uitvoeringsmodel kunnen komen en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zins des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het actief positioneren van het platform, het platform onder de aandacht te (blijven) brengen bij (potentiële) stakeholders en het platform adequaat te onderhouden. De stichting neemt bij het verwezenlijken van haar doelstellingen de beginselen van behoorlijk bestuur in acht. De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleidsplannen & visie Zie hier.

Bestuur Vanaf 1 mei 2015: Marloes Krijnen, voorzitter Thomas Verhagen, penningmeester Bert Boer, secretaris Kiki Bakker, algemeen bestuurslid Marjolijn Kamphuis, algemeen bestuurslid Het bestuur van Stichting voordekunst is onbezoldigd.

© 2016