Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht

Waarom crowdfunding?

Crowdfunding is een prachtige manier om met behulp van enthousiast publiek de totstandkoming van concerten, exposities en voorstellingen en nog veel meer moois te financieren. Door samen te werken met voordekunst wil het Cultuurfonds, in tijden waarin het vinden van financiering voor culturele en kunstzinnige projecten een steeds grotere uitdaging wordt, initiatiefnemers een hart onder de riem steken en het cultureel ondernemerschap stimuleren en belonen! Daarnaast wil het Cultuurfondsculturele projecten in de breedste zin van het woord ondersteunen – ook projecten die het fonds doorgaans niet bereiken

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Wie kan een bijdrage krijgen op voordekunst?

Met deze regeling steunt het Cultuurfonds crowdfundingprojecten op voordekunst met een kleine bijdrage. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen een bijdrage krijgen. Dat betekent dat niet alleen stichtingen of verenigingen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen op voordekunst, maar bijvoorbeeld ook creatieve zelfstandigen of gezelschappen.

Criteria

Voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht is een aanvraag aansprekend als het gaat om ‘bijzondere’ activiteiten of investeringen. Daarbij gelden de volgende criteria:

- Het project vindt plaats in de provincie Utrecht;

- Het project is toegankelijk voor een breed publiek;

- Fondsenwervende projecten (zoals benefietconcerten voor goede doelen etc.) komen niet voor ondersteuning in aanmerking;

- Religieuze of politiek georiënteerde projecten komen niet voor ondersteuning in aanmerking;

Aanvragen van ondersteuning gaat via het portaal van voordekunst. Aanvragen voor deze regeling kunnen niet bij het Prins Bernhard Cultuurfonds zelf ingediend worden. Projecten die al door het Prins Bernhard Cultuurfonds worden ondersteund vallen eveneens buiten deze regeling.

Contact

Voor vragen over het indienen van crowdfunding initiatievenen andere zaken kunt u contact opnemen met info@voordekunst.nl

© 2016