80% regeling voor projectmakers

Na het aflopen van de looptijd van een crowdfundingcampagne op voordekunst zijn er drie scenario's mogelijk:

Scenario 1: de financiering is tussen tussen de 0% en 79% gestrand Scenario 2: de financiering is tussen de 80% en 99% gekomen Scenario 3: de financiering heeft de 100% of meer gehaald

Bij scenario 1 is de campagne helaas niet geslaagd. De projectmaker krijgt geen geld en de donateurs ontvangen hun bijdrage aan het project volledig retour binnen een week.

Bij scenario 2 treedt de 80% regeling in werking. Voordekunst vraagt de maker hoe zij/hij met minder geld dan het uiteindelijke doelbedrag het project toch denkt te kunnen realiseren. Binnen drie werkdagen (meestal binnen 1 dag) stuurt de projectmaker via voordekunst een toelichting naar de donateurs, waarin hij/zij uitlegt hoe het project met minder geld toch door kan gaan. De donateurs krijgen de mogelijkheid hun geld te laten staan, extra bij te storten of de donatie terug te trekken. Wanneer er na de bedenktijd van vijf dagen (waarin de campagne in een speciale verlenging door blijft lopen) nog steeds meer dan 80% van het doelbedrag op de voordekunst pagina staat is het project alsnog succesvol gefinancierd. De maker krijgt het geld uitbetaald en kan de tegenprestaties voldoen aan de donateurs.

Bij scenario 3 is het project helemaal voordekunst! De projectmaker wordt binnen een week uitbetaald en hij/zij kan het project gaan realiseren en de tegenprestaties aan de donateurs voldoen.

© 2016