Fonds 1818

Vrienden, bekenden, familieleden maar ook anonieme liefhebbers van muziek, theater of bijvoorbeeld beeldende kunst en vormgeving geven een bijdrage om een creatief project financieel mogelijk te maken. Dat is de essentie van crowdfunding. Om creatieven in de regio hierbij te helpen, is Fonds 1818 een partnership aangegaan met voordekunst.

De toekomst van de financiering van kunstprojecten ligt meer en meer bij het ondernemerschapvan kunstenaars. Het creëren van draagvlak en een financiële basis staan hierbij centraal. Met crowdfunding zoekt de maker publiek dat bereid is om voor een bijzonder of aansprekend project geld in te leggen.

Op voordekunst kan iedereen een cultureel project presenteren, van professional tot amateur. Particulieren en bedrijven kunnen het plan vervolgens financieel steunen. Zo wordt het maatschappelijk draagvlak vergroot, het ondernemerschap van kunstenaars versterkt en krijgen kunstliefhebbers een stem in het aanbod in hun omgeving.

Hoewel Fonds1818 niet doneert aan ‘kunst om de kunst’-projecten, ondersteunt het fonds wél de sociale functie van cultuur. Om bredere financiering te vinden voor kunstinitiatieven is Fonds 1818 een samenwerking aangegaan met voordekunst. In bepaalde gevallen kan Fonds 1818 het bedrag dat met crowdfunding wordt opgehaald, verdubbelen. Dat gebeurt wanneer een cultureel project een maatschappelijk karakter heeft en daarmee past binnen de doelstellingen van het fonds. Hierover worden vooraf aparte afspraken gemaakt.

© 2016