Onderzoeksresultaten Leve het Geven: Het stimuleren van particulier geven aan individuele makers

Onderzoeksresultaten Leve het Geven: Het stimuleren van particulier geven aan individuele makers

 

De eerste resultaten uit het onderzoek ‘Leve het Geven’ zijn op 2 december gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst aan makers, donateurs en experts uit de culturele sector. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was bij de online bijeenkomst aanwezig en ging met makers en experts in gesprek.

In 2020 onderzochten voordekunst en van Dooren Advies via ‘Leve het Geven’ hoe het stimuleren van particulier geven aan individuele makers in de creatieve sector gestimuleerd kan worden - in opdracht van Platform ACCT. Aan de hand van gesprekken met makers, donateurs en experts uit het veld en verschillende sessies werden in 2020 de eerste stappen gezet richting het doel: het ontwikkelen van een of meerdere instrumenten om geven aan individuele makers te stimuleren. Het onderzoek is nu afgerond, de onderzoeksresultaten werden op 2 december gepresenteerd.

 

Kristel Casander, directeur Stichting voordekunst: ‘’Leve het Geven onderzoekt de behoeften en knelpunten bij makers, donateurs en experts om tot een breed gedragen en praktisch voorstel te komen om de particuliere geefmarkt voor juist deze creatieve professionals te stimuleren."

 

 

De resultaten van het onderzoek 'Leve het Geven'

Uit de resultaten die gepresenteerd zijn tijdens de bijeenkomst, blijkt dat makers en donateurs niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden rondom geven aan individuele makers in de sector. Ook geven makers aan dat ze nog niet altijd goed inzicht hebben in hoe zij een relatie moeten onderhouden met hun donateurs. Ten slotte blijkt dat constructies zoals matchfunding, waarbij particuliere giften worden aangevuld door een gerenommeerd fonds, zorgt voor geloofwaardigheid en professionele erkenning. Dit kan bijdragen aan de mate waarin makers en donateurs een geefrelatie aan gaan.

Het volledige onderzoeksrapport kun je hier lezen.

 

Het vervolg

Met deze eerste inzichten gaat de pilotgroep ‘Smaakmakers’ van start. Hierin worden de resultaten uit het onderzoek doorontwikkeld in de praktijk tot concrete tools en instrumenten, samen met makers, donateurs en experts.  Je kunt hier meer lezen over deze pilotgroep.

Menno Tummers, development manager Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘’Ik spreek namens het Prins Bernhard Cultuurfonds de hoop uit dat we met deze uitkomsten in handen en de gesprekken die we de komende maanden met elkaar gaan voeren bestaande wegen gaan verbreden en wellicht nieuwe instrumenten kunnen ontwikkelen’’

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom Leve het Geven en de Smaakmakers? Schrijf je dan in voor onze mailinglijst.

Leve het Geven is een initiatief van voordekunst, in opdracht van Platform ACCT, en werd uitgevoerd samen met Van Dooren Advies, in samenspraak met Prins Bernhard Cultuurfonds, CineCrowd, Boekmanstichting, Amerborgh en Helleke van den Braber (hoogleraar Mecenaatstudies Universiteit Utrecht).

© 2024