Leve het geven: voordekunst onderzoekt particulier geven

Leve het geven: voordekunst onderzoekt particulier geven

In 2020 doet voordekunst onderzoek naar het stimuleren van het particulier geven aan individuele makers. In dit blog licht ik graag toe wat de aanleiding van dit onderzoek is en hoe we de komende maanden naar ons doel toe werken: het ontwikkelen van een instrumentarium (één of enkele manieren) om geven aan individuele makers te stimuleren. 

Heb jij ideeën over dit onderwerp (als maker of als donateur)? Wil je deze met ons delen? Graag! Lees dan vooral verder over hoe je ons kunt helpen om dit onderzoek tot een succes te maken. Of laat hier direct je idee achter.

De aanleiding

Een paar jaar geleden werd de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector in het leven geroepen: een brede werkgroep vanuit de culturele sector die streeft naar een betere arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Deze agenda telt 21 punten en het viel mij op dat het genereren van particuliere donaties en het betrekken van publiek hier niet in werd meegenomen. 

Tegelijkertijd werd de afgelopen jaren door de overheid wel gehamerd op meer ondernemerschap in de sector en wordt het geven aan kunst en cultuur gestimuleerd, door bijvoorbeeld de Culturele ANBI, de giftenaftrek en een fondsenwerving trainingsprogramma . Deze maatregelen zijn echter allen gericht op culturele instellingen. Individuele makers kunnen hier geen gebruik van maken terwijl de positie van kunstenaars er de afgelopen jaren niet op vooruit is gegaan. 

Uit ons vooronderzoek blijkt dat er vrijwel geen gegevens beschikbaar zijn over het percentage cultuurgiften dat naar individuele makers gaat. Onze aanname is dan ook dat het een vergeten groep betreft binnen de bestaande maatregelen om geven te stimuleren. Daar willen wij verandering in brengen. 

''In dit onderzoek gaan we in gesprek met makers, donateurs en andere stakeholders om tot een breed gedragen en praktisch voorstel te komen om geven te stimuleren.''

Het onderzoek

In één zin: voordekunst onderzoekt hoe particulier geven aan individuele maker gestimuleerd kan worden. In dit onderzoek gaan we in gesprek met makers, donateurs en andere stakeholders om tot een breed gedragen en praktisch voorstel te komen. 

De stappen van het onderzoek

In januari zijn we gestart met deskresearch en onderzoek bij de Boekmanstichting. We zetten dit onderzoek voort in februari en willen door middel van gesprekken met makers en donateurs de concrete behoeften en kansen in kaart brengen. 

Vervolgens hopen we een goed inzicht te hebben in de motivaties van donateurs, de barrières die worden ervaren bij het geven aan individuele makers en wat de behoeften zijn.

De volgende stap is het toetsen van mogelijke opties van verschillende geef-instrumenten aan de praktijk. Door middel van drie design thinking sessies met kunstenaars, donateurs en andere stakeholders hopen we steeds concreter te kunnen worden. Met deze uitkomsten gaan we nog eenmaal langs de experts en dan willen we een aanbeveling doen aan de sector tijdens een conferentie in het najaar. 

Dit doen we niet alleen. Vanuit voordekunst zijn naast ikzelf ook Lisanne Brouwer en Kristel Casander actief betrokken. In een klein kernteam werken we samen met Eva Nieuwenhuis en Juliette van den Dorpel van Dooren Advies (specialist in fondsenwerving en sponsoring). Daarnaast is er een klankbordgroep die ons scherp houdt en feedback geeft. Deze groep bestaat uit: Anne Houwing (Cinecrowd / ArtUp), Menno Tummers (Prins Bernhard Cultuurfonds), Rogier Brom (Boekmanstichting), en Helleke van den Braber (Hoogleraar Mecenaatstudies). We zoeken momenteel nog een donateur en een individuele maker voor de klankbordgroep. Daarnaast spreken we dus met veel mensen om hun mening en visie te horen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door voordekunst in opdracht van Platform ACCT.

Denk mee!

We vragen in ons eigen netwerk natuurlijk om zoveel mogelijk input, maar we zijn ons ervan bewust dat we lang niet iedereen spreken en niet alle ideeën horen. Heb jij een mening over dit onderwerp? Wil je actief betrokken worden? Meedoen aan een design thinking sessie? Of wil je gewoon een idee kwijt? Doe dat dan hier of stuur een mailtje naar Lisanne Brouwer ([email protected]) met je reactie. 

 

© 2024