Jonge mensen op voordekunst geven vaak en graag

Jonge mensen op voordekunst geven vaak en graag

De Dag van het Mecenaat (op 21 maart 2019 in Amsterdam) heeft dit jaar als thema 'Jonge Gevers'. Daarom doken we in onze donateurscijfers. We deden onderzoek onder donateurs van voordekunst, we doken in onze database en analyseerden onze platformstatistieken. En we delen graag de inzichten die dit ons heeft opgeleverd.

Waarom? De wereld verandert, en de manier waarop mensen cultuur steunen verandert mee. De markt voor particulier geven gaat de komende jaren flink groeien, en subsidies staan al jaren onder druk, zeker voor kwetsbare zaken als cultuur. Door kennisdeling zorgen we er samen voor dat kunst er komt, en blijft komen.

WY044Iu3IE6m8zgD

Tien jonge zangtalenten van het Koninklijk Conservatorium konden Die Zauberflöte van Mozart uitvoeren dankzij 54 donateurs

De missie van voordekunst is niet alleen om creatieve makers zelfstandiger en ondernemender te laten zijn, maar ook om het draagvlak voor cultuur te vergroten. Want wij geloven dat de samenleving mooier en beter wordt dankzij creativiteit die door publiek wordt omarmd.

Even snel wat cijfers over voordekunst. In 8 jaar tijd haalden we samen met ruim 3.400 initiatiefnemers meer dan 20 miljoen euro op via 200.000 donateurs. Van alle campagnes die op ons platform komen slaagt op dit moment 83% van de campagnes (dat is tweemaal zo veel als op grote internationale crowdfundingplatforms).

De reden hiervoor is dat voordekunst makers die willen crowdfunden persoonlijk begeleidt volgens een vast stappenplan. Zo kunnen we onze jarenlange ervaring inzetten. Deze samenwerking blijkt enorm effectief.

Geefbereidheid aan cultuur groeit hard tot 35e

De makers stellen zich voor op hun campagnepagina. Maar wie zijn hun donateurs?

Voor de Dag van het Mecenaat keken we specifiek naar de donateurs tussen 18 en 45 jaar, en de verschillen met de oudere groep.

18- tot 45-jarigen zorgen voor 46% van de opbrengst en spenderen gemiddeld tweëenhalve minuut op een pagina. 45-plussers spenderen 10 seconden minder per bezoek maar zorgen voor meer dan de helft van de opbrengst.

 Voordekunst spreekt een enorme groep groep aan van jongeren die nooit eerder aan cultuur bijdroegen.

Dat is misschien niet zo verwonderlijk, aangezien oudere mensen vaak wat meer te besteden hebben. Maar het geeft ook aan dat crowdfunden zeker niet alleen iets van de jongere generatie (meer) is. In Groningen zorgt de leeftijdsgroep 45-54 bijvoorbeeld voor 56% van het totaal gedoneerde bedrag in die provincie.

Als we iets dieper in deze cijfers duiken zien we dat 51% van alle donaties uit de jongere groep komt. Dat zijn bijna 30.000 donaties in 2017. Deze groep geeft dus vaker, maar kleinere bedragen dan 45+.

Schermafdruk_2019-01-02_16.33.41

Feminist Art Fest wist meer dan €5.000 op te halen voor een feministisch filmfestival in het Amsterdamse Stedelijk Museum 

Wanneer we vroegen of ze eerder aan cultuur doneerden, zei tweederde van de groep tot 25 jaar van niet. Voor 70% van die donateurs is voordekunst dus de eerste keer dat ze geld geven aan cultuur. En tussen 25 - 34 jaar zei bijna de helft dat ze eerder al eens aan cultuur doneerden. In geen leeftijdsgroep stijgt dat percentage zo hard als tussen deze twee groepen.

Het lijkt te suggereren dat de tegeltjeswijsheid ‘jong geleerd is oud gedaan’ ook op cultuurfilantropie van toepassing is. En dat voordekunst een enorme groep aanspreekt van mensen die nooit eerder aan cultuur bijdroegen, kijk maar eens naar de cijfers:

Afbeelding1

In de leeftijdscategorie 18-34 heeft het grootste deel van de donateurs nog nooit eerder aan cultuur bijgedragen. 

Regionale spreiding

Zijn er ook regionale verschillen? Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht scoren op bezoek, transacties en gedoneerd totaalbedrag beter dan de andere provincies.

Maar wanneer we deze cijfers wegen naar het aantal mensen dat in de provincies woont, zien we een ander beeld: Noord-Holland is verreweg het meest actief op ons platform, maar daarna Noord-Brabant, en daarna Groningen.

Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland zouden het, gekeken naar het aantal mensen dat in de provincie woont, nog beter kunnen doen.

In Noord-Holland geven jongeren het meest in aantal gedoneerd en in aantal transacties. 

Opvallend is dat bij veel provincies wat betreft transacties (aantallen donaties) de groep 25-34 de grootste is. In Flevoland komt ruim eenderde van alle donaties uit de leeftijdscategorie 25-34. Wanneer we kijken naar het totaal gedoneerde bedrag wint de groep 45-54. Die geeft gemiddeld hogere bedragen dan de leeftijdsgroepen eronder.

Behalve in Noord-Holland. Daar is de groep 25-34 het hoogst in totaal gedoneerd en in aantal transacties, wat komt door het gemiddelde donatiebedrag van bijna 82 euro. Dat is tweemaal zo hoog als dezelfde groep in Zuid-Holland, en driemaal zo hoog als dezelfde leeftijdscategorie in Groningen.

hens_solo

Hens Solo haalde net voor zijn 18e verjaardag € 1000 op om zijn EP te financieren. 

Conversie en leeftijd

Conversie, dat wil zeggen hoeveel mensen doneren per 100 bezoekers op een pagina, correleert sterk met leeftijd: we vonden op voordekunst dat mensen met een hogere leeftijd minder vaak de site verlaten zonder een donatie te doen.

Misschien hebben mensen boven de 45 jaar gemiddeld meer te besteden, hebben ze voor ze een pagina bezoeken al besloten of ze gaan bijdragen, of komen ze minder toevallig op een campagnepagina.

D5CIi4tyANk2PU58

Danseres Elaisa Akua crowdfundde voor de hervatting van haar dansopleiding aan de Ailey School in New York. 

Over het algemeen is de groep 25-55 de belangrijkste op voordekunst wat betreft geefbereidheid: zij geven gemiddeld vaker en hoger. En binnen deze groep bereiken we een heleboel mensen die nog niet eerder doneerden aan cultuur.

Nu we een beeld hebben van welke groepen doneren, waar ze vandaan komen en of ze eerder hebben gedoneerd, is het natuurlijk interessant om te kijken op welke manieren mensen doneren. En of dat verschilt per leeftijdsgroep. 

 

Lees het tweede artikel

Lees het derde artikel

 

De Dag van het Mecenaat heeft in 2019 als thema Jonge Gevers. Het vindt plaats op donderdag 21 maart van 14:00 - 17:00u in Amsterdam. Zie hier voor meer informatie.

© 2023